This page is in Bulgarian. Click here to see the English version.

Решени изпитни теми по Висша Математика 1, 2 и 3
за Технически Университет - София


Файловете могат да бъдат разгледани online на Scribd.com,
както и свалени от Dox.bg и от този сайт.


Висша Математика I (23 март 2013, 122 стр)

Висша Математика II (23 март 2013, 84 стр)

Висша Математика III (23 март 2013, 70 стр)


Комплексен Анализ (23 март 2013, 50 стр)

Графики на функции и повърхнини (23 март 2013, 26 стр)

Таблици за интегриране и диференциране


Разглеждане на изпитните теми | Разглеждане на файловете

Архив на изпитните теми | Архив на LaTeX кода

Списък с промените | Темата във форума на ТУ-София

Лекции по Висша Математика 2 (34 MB)


 


Българска Академия на Науките | Институти | Карта

Институт по Математика и Информатика

Докторантски бюлетин


Технически Университет - София

Софтуерна група "Акстър"


Gamers' Workshop