Списък с институтите на БАН


Направление 1: Информационни и комуникационни науки и технологии

Направление 2: Енергийни ресурси и енергийна ефективност

Направление 3: Нанонауки, нови материали и технологии

Направление 4: Биомедицина и качество на живот

Направление 5: Биоразнообразие, биоресурси и екология

Направление 6: Климатични промени, рискове и природни ресурси

Направление 7: Астрономия, космически изследвания и технологии

Направление 8: Културно-историческо наследство и национална идентичност

Направление 9: Човек и общество

Карта (PDF файл) | Комплекс 1 (Wikimapia) | Комплекс 2 (Wikimapia)


Главна страница